انعقاد قرارداد تامین نیروی انسانی شرکت قالبهای صنعتی ایران خودرو(آیکید)

انعقاد قرارداد تامین نیروی انسانی شرکت قالبهای صنعتی ایران خودرو(آیکید)
16 سپتامبر 2020

انعقاد قرارداد تامین نیروی انسانی شرکت قالبهای صنعتی ایران خودرو(آیکید)

به گزارش روابط عمومی شرکت تکتام نوین ، این شرکت توانست موفقیتی دیگر در راستای توسعه سهم بازارهای خود کسب نماید و با تأمین خدمات نیروی انسانی شرکت قالب های صنعتی ایرانخودرو گامی دیگر در راستای حفظ و ارتقای حقوق سهامداران عزیز بردارد. امید است با پایش مستمر فعالیت ها شاهد پیشبرد اهداف متعالی سازمان باشیم.