انعقاد قرارداد تأمین نیروی انسانی با شرکت صنایع ریخته گری ایران خودرو

انعقاد قرارداد تأمین نیروی انسانی با شرکت صنایع ریخته گری ایران خودرو
22 سپتامبر 2020

انعقاد قرارداد تأمین نیروی انسانی با شرکت صنایع ریخته گری ایران خودرو

به گزارش روابط عمومی شرکت تکتام نوین، این شرکت توانست گامی دیگر در راستای توسعه بازارهای خود بردارد و در مهرماه سال 99 موفق به اخذ قرارداد تأمین نیروی انسانی  شرکت صنایع ریخته گری ایران خودرو گردد. این موفقیت را به کلیه سهامدران عزیز و شرکت تام ایران خودرو تبریک می گوییم و  امیدواریم در سایه حضرت حق و پایش مستمر تلاش ها، شاهد موفقیت های چشمگیر آتی در عرصه های گوناگون باشیم.