تماس با ما


اطلاعات تماس

روابط عمومی
پست الکترونیک : [email protected]

بازرگانی
پست الکترونیک : [email protected]

مالی
پست الکترونیک مالی : [email protected]

اداری
پست الکترونیک مالی : [email protected]

طرح و برنامه ریزی
پست الکترونیک : [email protected]

آدرس
تهران- تهرانسر- بلوار لاله- بعد از چهارراه قباد- پلاک 165

کد پستی
1399633614

تلفن های شرکت
982144590870+ ، 982144507542+ ، 982144563464+ ، 982144508131+

فکس
982144590869+

35.69962151.25788015