انعقاد قرارداد تهیه غذای شرکت محور خودرو

انعقاد قرارداد تهیه غذای شرکت محور خودرو
19 دسامبر 2020

انعقاد قرارداد تهیه غذای شرکت محور خودرو

به گزارش روابط عمومی شرکت تکتام نوین، این شرکت در دی ماه سال 99 موفق به عقد قرارداد تهیه غذای شرکت محور خودرو گردید و توانست باری دیگر در راستای حفظ وگسترش بازارهای خود اقدام نماید و در جهت ارتقاء حقوق سهامداران عزیز علی رغم وضعیت کنونی کشور و مشکلات موجود در بازارهای کاری گام بردارد . امیدواریم در سایه الطاف الهی بتوانیم موفقیت های روز افزونی را کسب نماییم.