انعقاد قرارداد سرویس ایاب و ذهاب شرکت محور خودرو

انعقاد قرارداد سرویس ایاب و ذهاب شرکت محور خودرو
16 سپتامبر 2020

انعقاد قرارداد سرویس ایاب و ذهاب شرکت محور خودرو

به گزارش روابط عمومی شرکت تکتام نوین، این شرکت در مرداد ماه سال 99 موفق به عقد قرارداد سرویس ایاب و ذهاب شرکت محور خودرو گردید و توانست باری دیگر در راستای گسترش بازارهای خود علی رغم وضعیت کنونی کشور و مشکلات موجود در بازارهای کاری گام بردارد . امیدواریم در سایه الطاف الهی بتوانیم موفقیت های روز افزونی را کسب نماییم.