انعقاد قرارداد سرویس ایاب و ذهاب مرکز تحقیقات سایپا

انعقاد قرارداد سرویس ایاب و ذهاب مرکز تحقیقات سایپا
15 دسامبر 2019

انعقاد قرارداد سرویس ایاب و ذهاب مرکز تحقیقات سایپا

به گزارش روابط عمومی شرکت تکتام نوین، این شرکت در راستای حفظ و ارتقاء حقوق سهامداران عزیز و تداوم گسترش بازار، موفق به عقد قرارداد سرویس ایاب و ذهاب کارکنان مرکز تحقیقات سایپا گردیده است. همچنین اظهار داشت امید است با پایش مستمر فعالیت ها شاهد پیشبرد اهداف متعالی سازمان باشیم.