اخذ گواهینامه جدید تعیین صلاحیت از وزارت کار، تعاون، رفاه اجتماعی

اخذ گواهینامه جدید تعیین صلاحیت از وزارت کار، تعاون، رفاه اجتماعی
20 آذر 1395

اخذ گواهینامه جدید تعیین صلاحیت از وزارت کار، تعاون، رفاه اجتماعی

به اطلاع سهامداران عزیز شرکت تکتام نوین میرساند
این شرکت به منظور گسترش فعالیت های خود موفق به اخذ گواهی تعیین صلاحیت در زمینه  حمل و نقل از وزارت کار، تعاون، و رفاه اجتماعی گردیده است.

اخذ گواهینامه جدید تعیین صلاحیت از وزارت کار، تعاون، رفاه اجتماعی