اخذ گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران از وزارت کار و تعاون، رفاه اجتماعی

اخذ گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران از وزارت کار و تعاون، رفاه اجتماعی
21 سپتامبر 2020

اخذ گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران از وزارت کار و تعاون، رفاه اجتماعی

به اطلاع سهامداران عزیز شرکت تکتام نوین میرساند
این شرکت به منظور گسترش فعالیت های خود موفق به اخذ گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران از وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی گردیده است.