اطلاعیه سود سهام مالی سال 1398

اطلاعیه سود سهام مالی سال 1398
4 اکتبر 2020

اطلاعیه سود سهام مالی سال 1398

به اطلاع اعضای محترم شرکت تعاونی تکتام نوین که در خواست دریافت سود سهام خود را داشته اند می رساند که سود سالیانه مربوط به عملکرد سال مالی 1398 به حساب این اعضا محترم واریز گردید.