اطلاعیه سود سهام مالی سال 1399

اطلاعیه سود سهام مالی سال 1399
7 نوامبر 2021

اطلاعیه سود سهام مالی سال 1399

به اطلاع همکاران محترم می رساند سود سهام سالیانه مربوط به عملکرد سال مالی 1399 در تاریخ 1400/08/12 به حساب سهامداران واریز گردید.