اطلاعیه سود سهام مالی 1397

اطلاعیه سود سهام مالی 1397
9 نوامبر 2019

اطلاعیه سود سهام مالی 1397

به اطلاع همکاران محترم می رساند سود سهام سالیانه مربوط به عملکرد سال مالی 1397 در تاریخ 1398/08/13 به حساب سهامداران واریز گردید.