انعقاد قرارداد تهیه غذای شرکت ستاره بنز ایران

انعقاد قرارداد تهیه غذای شرکت ستاره بنز ایران
3 ژانویه 2021

انعقاد قرارداد تهیه غذای شرکت ستاره بنز ایران

به گزارش روابط عمومی شرکت تکتام نوین، این شرکت در دی ماه سال 1399 در راستای حفظ و ارتقاء حقوق سهامداران عزیز و تداوم گسترش بازار، موفق به عقد قرارداد  تامین غذای  شرکت ستاره بنز ایران گردیده است. همچنین اظهار داشت امید است با پایش مستمر فعالیت ها شاهد پیشبرد اهداف متعالی سازمان باشیم.