انعقاد قرارداد جدید نیروی انسانی

انعقاد قرارداد جدید نیروی انسانی
2 نوامبر 2016

انعقاد قرارداد جدید نیروی انسانی

انعقاد قرارداد جدید تکتام نوین
شرکت تکتام نوین در راستای گسترش فعالیت های خود قرارداد جدید نیروی انسانی با شرکت ایساکو  منعقد شده است که گامی مهم و موثر در جهت پیشرفت و توسعه شرکت و افزایش رضایتمندی سهامداران گرامی میباشد.