انعقاد قرار داد جدید با نیروگاه برق منتظر قائم

انعقاد قرار داد جدید با نیروگاه برق منتظر قائم
6 آذر 1395

انعقاد قرار داد جدید با نیروگاه برق منتظر قائم

در ادامه موفقیت های روز افزون شرکت تکتام نوین و در راستای گسترش فعالیت های برون سازمانی، با افتخار بعرض میرسانیم این شرکت قرارداد جدیدی تحت عنوان تهیه،طبخ و توزیع غذا با نیروگاه برق منتظر قائم کرج (نیروگاه فردیس) منعقد نموده است.باشد که در سایه الطاف الهی بتوانیم موجبات رضایت بیش از پیش سهامداران گرامی را فراهم سازیم.

انعقاد قرار داد جدید با نیروگاه برق منتظر قائم

انعقاد قرار داد جدید با نیروگاه برق منتظر قائم