بیمه اتومبیل


بیمه اتومبیل

  • بیمه شخص ثالث

شما می توانید با داشتن بیمه نامه شخص ثالث، خسارتی را که توسط خودروی شما به اشخاص ثالث وارد می شود را جبران نمایید. البته بر اساس قانون بیمه اجباری شخص ثالث، همه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی موظفند مسئولیت خود را در مقبل اشخاص ثالث در قبال خسارت های مالی و جانی نزد یکی از شرکت های بیمه داخلی بیمه نمایند. در اینجا منظور از شخص ثالث، هر شخصی به استثنای راننده مسبب حادثه است که به سبب حوادث خودروی مورد بیمه دچار زیان های جانی یا یا مالی شود.

به همین دلیل شرکت تکتام نوین با ارائه بیمه نامه حوادث راننده  در اقساط چند ماهه ، به شما که دارنده وسیله نقلیه هستید این امکان را می دهد تا خسارت های جانی وارده به راننده مقصر حادثه را نیز بیمه نمایید.

  • بیمه بدنه

شما می توانید با خرید بیمه نامه بدنه، چنان چه مقصر حادثه باشید نیز خسارت وارده به خودروی خود را جبران نمایید. همچنین می توانید در زمانی که شما مقصر حادثه نبوده ولی بیمه نامه شخص ثالث فرد مقصر امکان جبران کل خسارت شما را ندارد از بیمه نامه بدنه خودرو خود جهت دریافت الباقی خسارت اقدام نمایید.

از محل این بیمه نامه می توان خسارت وارد به وسیله نقلیه را که شامل موارد زیر می شود جبران نمود:

  • حادثه (کلی و جزئی)
  • برخورد با یک جسم ثابت یا متحرک و یا برخورد اجسام دیگر به خودرو
  • سقوط
  • واژگون شدن خودرو
  • حریق (آتش سوزی، صاعقه، انفجار)
  • سقوط خودرو
  • سرقط کلی خودرو

همچنین با خرید پوشش های اضافی می توانید خطرات( سرقط جزئی قطعات ولوازم، شکست شیشه، سیل، زلزله، آتشفشان، طوفان، تگرگ ، گرد باد، هزینه ایاب و ذهاب ، پاشیده شدن مواد شیمیایی و اسیدی و نوسانات قیمت) را نیز در بیمه بدنه پوشش دهید.

 توجه: در صورتی که خودرو بیمه شخص ثالث جاری داشته باشد، تعداد سال های تخفیف درج شده بر روی بیمه نامه شخص ثالث مشروط به عدم تغییر مالکیت ، قابل انتقال به بیمه بدنه می باشد.