تامین نیروی انسانی


تامین نیروی انسانی

شرکت تعاونی تکتام نوین در بخش تامین نیروی انسانی ساده و متخصص (تمام وقت ، پاره وقت و روزمزد) از آذر ماه سال 1389 تا کنون با شرکت های گروه صنعتی ایران خودرو و خارج از گروه همکاری موفق و اثربخشی را داشته است.

از جمله فعالیت های این شرکت می توان به : شرکت های تام ایران خودرو ، قالب های صنعتی ایران خودرو، قالب های پیش رفته ایران خودرو، ایران خودرو سازه، خودرو های سفارشی ایران خودرو، ایران خودرو آذربایجان-فارس-سمنان-کرمانشاه و همچنین پروژه های مهم کشوری از قبیل :

پترو شیمی عسلویه و ماهشهر، فولاد بافق-اردکان-بردسیر، مونوریل کرمانشاه، متروی شیراز و ذوب آهن اصفهان، الکتریک خودرو مشهد اشاره نمود.

این شرکت جهت دستیابی به اهداف توسعه منابع انسانی از تاریخ 1392/04/10 به عضویت انجمن مدیریت منابع انسانی درآمده است تا با ایجاد سازمانی رشد یافته و متعالی، زمینه های رشد- توسعه و اقتدار ملی را فراهم آورد.