تشکیل پرونده های خسارت درمانی


تشکیل پرونده های خسارت درمانی

  • تشکیل پرونده های خسارت درمانی
  • هزینه های پاراکلینکی :


۱-دستور پزشک معالج مبنی بر درخواست ارائه شده در دفترچه و یا سربرگ پزشک با مهر و تاریخ
۲-اصل قبض های پرداختی ممهور به مهر مرکز درمانی
۳-کپی جواب آزمایش ، سونوگرافی ، ام آرآی و …

  • هزینه های بستری :

۱-اصل صورتحساب بیمارستان و پزشکان، ممهور به مهر بیمارستان
۲-برگه شرح عمل و برگه بیهوشی ممهور به مهر پزشک معالج و بیمارستان

۳-اصل دستور پزشک جهت بستری و علت بیماری(همراه با نام بیمارستان، تاریخ بستری و نوع عمل)
4-برگه شرح حال بیمار ، خلاصه پرونده ، ریز دارو و لوازم مصرفی در  بیمارستان و سایر موارد مندرج در صورتحساب بیمارستانی در صورتی که بیمه شده راساً نسبت به توجه تجهیزات مورد استفاده در اعمال جراحی افدام نموده است ..

  • گواهی ریز داروها ، لوازم مصرفی اتاق عمل ، آزمایشات ، خدمات رادیولوژی ، پاتولوژی و غیره
  • گزارش خدمات ام آر آی ، سی تی اسکن ، سونوگرافی ، پاتولوژی ، آندوسکوپی ، آنژیوگرافی و غیره
  • گواهی انجام مشاوره پزشکی با مهر و امضاء پزشک
  • اصل فاکتور پروتز و لوازم مصرف شده داخل بدن همراه با گواهی تائید مصرف از پزشک معالج
  • اصل قبض یا رسید خدمات انجام شده در خارج از بیمارستان همراه با گزارش و جواب
  • ارائه عکس رادیولوژی روبروی بینی قبل از عمل ، درمورد جراحی انحراف بینی

5-کپی صفحه اول دفترچه درمانی بیمار و بیمه شده اصلی
6-کپی صفحه اول و دوم شناسنامه زوجین جهت معرفی نامه زایمان

ارائه مدارک مورد نیاز موجب تسریع در ارائه خدمات و جلوگیری از رفت و آمد مکرر شما خواهد شد.

به منظور دسترسی به لیست بیمارستان ها و مراکز پاراکلینیکی طرف قرارداد به آدرس ذیل مراجعه فرمائید.

www,iranassistance.com