تقدیر مدیر عامل تام ایران خودرو

تقدیر مدیر عامل تام ایران خودرو
11 دسامبر 2016

تقدیر مدیر عامل تام ایران خودرو

مهندس مظفر اعوانی، مدیریت عامل شرکت تام ایرانخودرو با ارسال لوح سپاس برای شرکت تکتام نوین به مناسبت دریافت تندیس و تقدیرنامه دو ستاره طلایی از خانه تعاونگران ایران، تقدیر و تشکر نمود و برای مجموعه زحمتکش این شرکت آرزوی موفقیت های بیشتر نمودند.

 

تقدیر مدیر عامل تام ایران خودرو