حضور موفق تکتام نوین در نمایشگاه تخصصی توانمندی های تعاونی های کشور

حضور موفق تکتام نوین در نمایشگاه تخصصی توانمندی های تعاونی های کشور
11 سپتامبر 2016

حضور موفق تکتام نوین در نمایشگاه تخصصی توانمندی های تعاونی های کشور

حضوری دیگر در دومین نمایشگاه تخصصی دستاوردها و توانمندی های تعاونی ها

شرکت تعاونی تکتام نوین با توجه به جایگاه و نقش ارزنده نمایشگاه در تبادل فنی و تجاری و آشنایی با آخرین دستاوردهای نوین در عرصه ملی و بین المللی در دومین نمایشگاه تخصصی دستاوردها و توانمندی های تعاونی ها حضور بهم رسانید.
این نمایشگاه به منظور ترویج فرهنگ تعاون در جامعه، تقویت تعاملات شبکه ای میان تعاونی ها و همکاری های بین بخشی دستگاه های مختلف با تعاونی ها و توسعه بازار صادرات محصولات تعاونی با شعار ” تعاون الگوی اقتصاد سالم و پویا” از تاریخ 95/06/09 به مدت 4 روز در محل نمایشگاه های تخصصی شهرداری تهران(بوستان گفتگو) برگزار گردید.

بازدید هیئت های مختلف در سطح گسترده( جناب آقای اعوانی مدیریت عامل تام ایرانخودرو و هیئت همراه، جناب آقایی مهندس کلانتری معاون وزیر کار و تعاون، دکتر میرزایی معاون اقتصادی وزیر کار و تعاون، دکتر منصوری  معاون اشتغال وزیر کار و تعاون، جناب آقای فتاحی رئیس هیئت مدیره بانک توسعه تعاون، جناب آقای عبدالهی رئیس اتاق تعاون، و جمعی از مسئولین و دست اندرکاران صنعت و تعاون کشور )، گسترش و تحول در بازار های هدف و برگزاری کارگاه های آموزشی و نشست های تخصصی از دیگر موارد حائز اهمیت این نمایشگاه می باشد.

حضور موفق تکتام نوین در نمایشگاه تخصصی توانمندی های تعاونی های کشور

حضور موفق تکتام نوین در نمایشگاه تخصصی توانمندی های تعاونی های کشور

حضور موفق تکتام نوین در نمایشگاه تخصصی توانمندی های تعاونی های کشور

حضور موفق تکتام نوین در نمایشگاه تخصصی توانمندی های تعاونی های کشور

حضور موفق تکتام نوین در نمایشگاه تخصصی توانمندی های تعاونی های کشور

حضور موفق تکتام نوین در نمایشگاه تخصصی توانمندی های تعاونی های کشور

حضور موفق تکتام نوین در نمایشگاه تخصصی توانمندی های تعاونی های کشور

حضور موفق تکتام نوین در نمایشگاه تخصصی توانمندی های تعاونی های کشور

حضور موفق تکتام نوین در نمایشگاه تخصصی توانمندی های تعاونی های کشور

حضور موفق تکتام نوین در نمایشگاه تخصصی توانمندی های تعاونی های کشور

حضور موفق تکتام نوین در نمایشگاه تخصصی توانمندی های تعاونی های کشور

حضور موفق تکتام نوین در نمایشگاه تخصصی توانمندی های تعاونی های کشور

حضور موفق تکتام نوین در نمایشگاه تخصصی توانمندی های تعاونی های کشور

حضور موفق تکتام نوین در نمایشگاه تخصصی توانمندی های تعاونی های کشور

حضور موفق تکتام نوین در نمایشگاه تخصصی توانمندی های تعاونی های کشور

حضور موفق تکتام نوین در نمایشگاه تخصصی توانمندی های تعاونی های کشور

حضور موفق تکتام نوین در نمایشگاه تخصصی توانمندی های تعاونی های کشور

حضور موفق تکتام نوین در نمایشگاه تخصصی توانمندی های تعاونی های کشور