دریافت تنديس تعالي مديريت تعاوني ها

دریافت تنديس تعالي مديريت تعاوني ها
26 نوامبر 2016

دریافت تنديس تعالي مديريت تعاوني ها

شركت تعاوني كاركنان تام ، « تكتام  نوين » در پنجمين جشنواره ملي تعالي مديريت تعاوني ، تنديس زرين و تقدير نامه ي اين جشنواره را دريافت كرد .

به گزارش روابط عمومي شركت تكتام نوين اين جشنواره با رويكرد نوآوري و تحول در مديريت و بهره وري تعاوني ها ، به همت خانه تعاونگران ايران روز سه شنبه دوم آذر ماه 95 در مركز همايش هاي بين المللي صدا و سيما برگزار شد . در اين مراسم معاون وزير كار و رفاه اجتماعي و مديران تعاوني هاي تعاونگران سراسر كشور حضور داشتند .

هدف از برگزاري اين جشنواره تجليل از پيشكسوتان بخش تعاوني و تعاوني هاي سرآمد در حوزه ي تعالي مديريت تعاوني است . در پايان اين جشنواره محمد صفرزاده مدير عامل شركت تكتام نوين با برشمردن پاره اي از موفقيت ها، طرح ها و برنامه هاي مؤثر شركت تكتام نوين ، اظهار داشت اين موفقيت ها كه به همت كاركنان تكتام نوين و پشتيباني همه جانبه مديريت ارشد شركت تام ايران خودرو به دست آمده اند ، تكتام را شايسته دريافت تنديس و تقديرنامه ي جشنواره نموده است . وي در پايان خاطر نشان كرد تنديس مزبور بر اساس معيارهاي سخت گيرانه اي همچون عملكرد شركت ،‌ ميزان استقرار نشانه هاي مديريتي و برنامه هاي جامع ، از ميان ده ها شركت ، اتحاديه و اتاق هاي تعاون كشور در بخش هاي مختلف توليدي ، خدماتي ، صنعتي و كشاورزي به تكتام نوين و معدودي تعاوني هاي ديگر تعلق گرفته است .

دریافت تنديس تعالي مديريت تعاوني ها

دریافت تنديس تعالي مديريت تعاوني ها