در حوزه لجستیک

در حوزه لجستیک
5 دسامبر 2021

در حوزه لجستیک

آغاز همکاری بین آیکید و تکتام نوین

دو شرکت قالبهای صنعتی ایران خودرو(آیکید) و تعاونی کارکنان تام ایران خودرو وارد همکاری های لجستیکی و سرویس رفت و آمد کارکنان شدند.

به گزارش روابط عمومی شرکت تکتام نوین ، این شرکت در تداوم توسعه  بازار خود و خدمات رسانی به شرکت های گروه صنعتی ایران خودرو ، موفق به انعقاد قرارداد با شرکت قالبهای صنعتی ایران خودرو (آیکید) در زمینه لجستیک گردید

این گزارش می افزاید قرارداد همکاری های لجستیکی با شرکت یاد شده پس از بررسی های همه جامع و به منظور حفظ و ارتقای منافع دو شرکت منعقد گردیده است .

در این گزارش اظهار امیدواری شده است روند پایدار و رو به رشد کنونی ، تداوم یافته و با اتکا به توانمندی های شرکت تکتام نوین و حمایت همیشگی و بی دریغ مدیریت ارشد شرکت تام و سهامداران محترم ، به نتایج از پیش تعیین شده دست یابد.

روابط عمومی شرکت تکتام نوین