دوازدهمین مجمع عمومی شرکت تکتام نوین برگذار شد.

دوازدهمین مجمع عمومی شرکت تکتام نوین برگذار شد.
21 نوامبر 2022

دوازدهمین مجمع عمومی شرکت تکتام نوین برگذار شد.

جلسه مجمع عمومی سالیانه شرکت تعاونی تکتام نوین روز سه شنبه 11 مرداد ماه سال جاری در محل سالن خیام برگذار شد.

در این مجمع پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی صورت های مالی شامل: صورت وضعیت مای و صورتحساب سود و زیان مورد تصویب قرار گرفت.

محمد صفرزاده مدیر عامل تکتام نوین در این جلسه که با حضور تعدادی از سهام داران برگذار شد با اشاره به اهم اقدامات انجام شده به برنامه های در دست اجرای شرکت پرداخت.

صفرزاده افزایش رشد 106 درصدی فروش در سال اخیر را بیانگر تلاش و پیشبرد ماموریت اصلی خود یعنی ارزش افزایی و ثروت آفرینی برای سرمایه اعضاء داشت و افزود اکنون تعاونی در مسیر پیشبرد اهداف و برنامه های خود در جهت ارزش آفرینی برای سهام داران قرارداد و با تهیه برنامه راهبردی و بسیج تمام امکانات در این مسیر آینده روشنی را رقم خواهد زد.

وی در پایان اظهار داشت همه کارکنان این شرکت تلاش می کنند با ارائه خدمات رفاه و آسایش سهام داران را فراهم آورده و روز به روز در مسیر فعالیت ها و انجام وظایف خود محکم تر و استوار تر گام برداشته و بی وقفه بر اعتبار و افتخار شرکت بیافزایند.

در این جلسه با اخذ رای از سهامداران صورت های مالی منتهی به سال مالی 1400 به تصویب رسید و موسسه حسابرسی ارتین پرگاس به عنوان حسابرس و روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه رسمی شرکت برای سال آتی انتخاب شد. همچنین از جمله مهم ترین موارد مصوب تصویب و ابلاغ برنامه و بودجه سال 1400 و تقسیم سود 30 درصدی بین سهامداران بود.

                                                                    روابط عمومی شرکت تکتام نوین