شرکت تعاونی تکتام نوین موفق به دریافت لوح و تندیس تعاونی برترملی شد

شرکت تعاونی تکتام نوین موفق به دریافت لوح و تندیس تعاونی برترملی شد.
10 سپتامبر 2017

شرکت تعاونی تکتام نوین موفق به دریافت لوح و تندیس تعاونی برترملی شد

شرکت تعاونی تکتام نوین در دوازدهمین جشنواره تعاونی های برتر به عنوان یکی از 35  تعاونی برتر درسطح استانی و فرا استانی موفق به اخذ لوح و  تندیس تعاونی برترملی  گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت تکتام، این جشنواره که همزمان با هفته تعاون در روز دوشنبه 13 شهریور با حضور وزیر تعاون- کار و رفاه اجتماعی در مجموعه فرهنگی تلاش برگزار گردید از 35  تعاونی برتر در سه گرایش توزیعی، صادرات و ارزآوری و اشتغال و کارآفرینی تقدیر به عمل آمد.

انتخاب و معرفی تعاونی‌های برتر کشور همه ساله با هدف ترویج فرهنگ تعاون و شناساندن الگوها و نمونه‌های موفق تعاونی  انجام می‌شود.

محمد صفرزاده مدیرعامل شرکت تکتام نوین  اظهار داشت موفقیت های این شرکت که به همت کارکنان تکتام نوین و پشتیبانی همه جانبه مدیریت ارشد شرکت تام ایران خودرو به دست آمده است، تکتام را شایسته برتر شدن در سطح ملی و اخذ لوح و تندیس تعاونی برتر نموده است. وی همچنین خاطر نشان کرد تندیس مزبور بر اساس بررسی عملکرد شرکت از بین13.000 شرکت، اتحادیه و اتاق های تعاون کشور در بخش های مختلف تولیدی، خدماتی، صنعتی و کشاورزی به شرکت تکتام نوین تعلق گرفته است.

 

شرکت تعاونی تکتام نوین موفق به دریافت لوح و تندیس تعاونی برترملی شد. شرکت تعاونی تکتام نوین موفق به دریافت لوح و تندیس تعاونی برترملی شد.