صدور معرفی نامه بیمارستانی


صدور معرفی نامه بیمارستانی

  • صدور معرفی نامه بیمارستانی

مدارک مورد نیاز:

1-کپی کارت درمان
۲-کپی صفحه اول دفترچه بیمه شده اصلی و بیمار
۳-کپی کارت ملی و صفحه اول شناسنامه
4- اصل دستور پزشک جهت بستری و علت بیماری(همراه با نام بیمارستان، تاریخ بستری و نوع عمل)
5- معرفی نامه سازمان ازطریق فکس (شرکت SOS) ارسال می گردد.
6-کپی صفحه اول و دوم شناسنامه زوجین جهت معرفی نامه زایمان

تذکر: لطفاً بر روی برگه های کپی ارسالی به بیمه، شماره تماس خود و نام شرکت تکتام نوین و شرکت بیمه سامان ذکر گردد.

نکته1: بیمارستان های طرف قرارداد مشمول کلیه مراکز درمانی شرکت کمک رسان ایران (SOS )می باشد لذا به دلیل اعتبار این شرکت کلیه معرفی نامه ها فقط از طریق فکس ارسال خواهد شد.

.
نکته ۲ : مدت اعتبار معرفی نامه بیمارستان فقط 1 روز قبل از بستری می باشد ، لذا خواهشمند است برای دریافت آن زودتر از موعد مقرر اقدام نفرمائید.


نکته 3: کارت درمان بیمه شده فقط جهت شرایط اورژانس، اوقات غیر اداری و روزهای تعطیل صادر گردیده است و در مراکز درمانی طرف قرارداد با بیمه کمک رسان قابل استفاده می باشد و بیمه شده موظف است در اولین وقت اداری جهت معرفی نامه بیمارستانی اقدام نماید.

نکته 4: کلیه مدارک فوق معمولاً در زمان ترخیص از سوی مراکز درمانی در اختیار شما قرار می گیرد، لطفاً در همان زمان کمبود ها را برطرف نمائید. بیمارستان موظف به تأمین آن ها می باشد.

تذکر1: بعد از ترخیص دریافت برگ تسهیم بیمه سهم سازمان از واحد ترخیص بیمارستان، جهت انجام محاسبات در خصوص استفاده های آتی بیمه شده  به دفتر مرکزی شرکت تکتام نوین الزامی می باشد.

      اقدامات لازم :

جهت بستری در بیمارستان های تهران و شهرستان به روش ذیل عمل نمایید.

  • جهت روزهای عادی هفته و ساعات اداری (8 تا 16) مدارک ذکر شده  را به شماره های 88783717 فکس و با شماره 88648601 تماس حاصل نموده و تأییدیه فکس خود را دریافت نمائید. سایر اقدامات از جانب کمک رسان انجام خواهد پذیرفت و پس از صدور به بیمارستان و مرکز مورد نظر ارسال می گردد.
  • جهت روزهای تعطیل رسمی هفته و پیجشنبه مدارک ذکر شده را به شماره تماس های 88648440 یا 8864 8493 و 88552891 فکس نموده و با شماره 88648421 و یکی از داخلی های 200 – 217 – 221 – 357 – 360 – 365 – 371 – 385 تماس حاصل فرمائید و پس از دریافت تأییدیه فکس مابقی مراحل توسط کمک رسان انجام خواد پذیرفت.

ارائه مدارک مورد نیاز موجب تسریع در ارائه خدمات و جلوگیری از رفت و آمد مکرر شما خواهد شد.

به منظور دسترسی به لیست بیمارستان ها و مراکز پاراکلینیکی طرف قرارداد به آدرس ذیل مراجعه فرمائید.

www.iranassistance.com