ماموریت و ارزش ها


ماموریت و ارزش ها

ماموریت ها

شرکت تعاونی تکتام نوین در زمینه ی ارائه خـدمات نیروی انسانی در تلاش است تا وسایل رفاه و موفقیت افراد ، صنایع و جوامع سراسر کشور را فراهم آورد.خدمات ارائه شده توسط این شرکت از این قرار است :
-1 تامین نیروی انسانی ساده و متخصص و ارائه کلیه خدمات منابع انسانی
-2 تامین ، تهیه ، طبخ و توزیع غذا جهت سازمان های دولتی و غیر دولتی
-3 انجام امور لجستیک و تامین ماشین آلات سبک و سنگین
-4 ارائه خدمات رفاهی (شامل بیمه ، خدمات مسافرتی ، اقلام رفاهی و …)
-5 خدمات نظافت صنعتی
-6 خدمات فنی و مهندسی

ارزش ها

ما بر این باوریم که به مشتریان، کارکنان ، سهامداران و جوامعی که در آن به فعالیت مشغول می باشیم در دوره های بلند مدت، بالاترین منافع اقتصادی را با افزایش ارزش شرکت ارائه نماییم.

شرکت تکتام نوین در راستای ارائه خدمات برتر با استفاده از نیروهای متخصص و کارآمد در تلاش است تا بهترین خدمات را به مصرف کنندگان خود ارائه نماید. همچنین با چشم داشت به سودی منصفانه می کوشد تا خدمات ارزشمندی را به سراسر کشور ارائه نماید به گونه ای که منافع مشتریان، کارکنان ، سرمایه گذاران و جامعه تامین گردد.