مجمع سالانه

مجمع سالانه
20 آگوست 2013

مجمع سالانه

– در آغازمهندس شیخ زاده رئیس هیأت مدیره شرکت ، از مدیریت عامل، کلیه سهامداران وپرسنل کمال تشکر را داشتند که با توجه به شرایط اقتصادی فعلی کشور که امیدی به دستاورد بالای آن نبود توانستند نتایج مثبتی را برای شرکت و سهامداران به ارمغان بیاورند .

ایشان همچنین بیان کردند تا زمانی که تام رونق داشته باشد و فعالیت هایش رو به رشد باشد ، قطعاٌ شرکت تکتام نوین نیز رونق خواهد داشت .همانطور که تا کنون توانسته درکنار فعالیت های خدماتی در زمینه های فنی و مهندسی پیشرفت هایی را داشته باشد ، اگر همین روند را ادامه دهد آینده تکتام روشن خواهد بود .

– درقسمت بعد گزارشات بازرس و حسابرس مستقل شرکت ارائه گردید و پاسخگویی آن توسط مدیریت عامل و مدیریت مالی شرکت تکتام نوین صورت گرفت و سپس جلسه پرسش و پاسخ بین سهامداران و اعضاء هیأت مدیره شرکت انجام پذیرفت .

درپایان مورد ذیل به تصویب مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت تکتام نوین رسید :

حدود 40 درصد از سود توزیعی شرکت به صورت افزایش سهام و الباقی آن به صورت نقدی به سهامداران تعلق گیرد ،وتا پایان مهر ماه در سه نوبت به آنان پرداخت شود.
– لازم به ذکر است از مهمترین توافقاتی که در حاشیه این مجمع صورت گرفت این بود که مدیریت ارشد شرکت تکتام نشست های ادواری مرتبی را با سهامداران برگزار نماید که تازه ترین پیشرفت ها و تحولات شرکت را با آنان در میان بگذارد .