مجمع عمومی به طور فوق العاده شرکت تکتام نوین برگزار شد

مجمع عمومی به طور فوق العاده شرکت تکتام نوین برگزار شد
4 دسامبر 2018

مجمع عمومی به طور فوق العاده شرکت تکتام نوین برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شرکت تکتام نوین با توجه به پایان دوره تصدی اعضاء هیئت مدیره  این شرکت مجمع عمومی فوق العاده در تاریخ 1397/09/12 در محل قانونی این شرکت  تشکیل شد.

– این جلسه با حضور اعضای هیئت مدیره، برخی صاحبان سهام، طه اخوان به عنوان بازرس و سید عطاء الله پروین مدیریت مالی شرکت تکتام به عنوان دبیر مجمع با دستور جلسه انتخاب اعضای هیأت مدیره آغاز گردید. پس از جمع آوری آراء و انجام شمارش توسط بازرس، اعضاء اصلی هیأت مدیره جدید شرکت تکتام نوین به شرح زیر انتخاب شدند:

  1. آقای نادر زندی
  2. آقای محمد صفرزاده
  3. آقای اصغر جلالوند
  4. آقای علی فاضلی
  5. آقای امیرنصرت ذوالفقاری

همچنین آقایان سامان تجریشی و غلامرضا پسندیده به عنوان عضو علی البدل ، و طه اخوان به عنوان بازرس و حامد ذکیخانی به عنوان بازرس علی البدل این دوره انتخاب شدند.