محور ها


محور ها

1 .جلب اعتماد یا وفاداری و افزایش رضایت کارفرمایان و افزایش سهم بازار با تکیه بر ارتباط موثر با کارفرمایان و مشتریان.

  1. ارتقاء ارزش آفرینی برای سهامداران با تکیه بر توان اجرایی و مالی و مدیریت منابع مالی و هزینه ها.
  2. تکریم ار باب رجوع و مشتری .
  3. چابک سازی فرآیندهای شرکت مطابق با اهداف کلان شرکت .
  4. مدیریت سرمایه های انسانی و ارتقاء سطوح دانش و مهارت آنان و ایجاد فرهنگ کار تیمی .
  5. فراهم کردن زمینه های لازم برای تحقق اهداف سازمان شامل تامین سخت افزار و نرم افزار های مورد نیاز.

خدمت دهندگان این شرکت با رعایت محورهای فوق در انجام هرچه هرچه بهتر امور بر اساس ضوابط و مقررات سازمانی در پویایی و رشد چشمگیر سازمان نقش دارند و در راستای اهداف متعالی سازمان، خود را مقید به اجرای رسالت اصول و ارزش های والای این محور ها دانسته و پایبند آن هستن.