تامین نیروی احداث ايستگاه‌های CNG

تامین نیروی احداث ايستگاه‌های CNG
12 جولای 2013

تامین نیروی احداث ايستگاه‌های CNG

طراحی، تأمين و تجهيز 115 جايگاه دومنظوره CNG در استانهای مختلف كشور شامل:

75 جايگاه C750P250
20 جايگاه C1500P250
20 جايگاه C750P60
تجهيزات مورد نياز شامل كمپرسور، ديسپنسر، دراير، مخازن ذخيره سازی، اسكادا و ابزار دقيق، لوله كشی و F&G می باشد.